GECO Słowniczek

Pocisk ulegający częściowemu rozpadowi

Pociski ulegające częściowemu rozpadowi są tak skonstruowane, że rozpadają się w sposób kontrolowany do pewnego momentu.
(Przykład pocisk DK z podwójnym rdzeniem: pocisk ten zachowuje masę resztkową rzędu 60%. 
Pocisk półpłaszczowy, taki jak KS lub TM również należy do pocisków ulegających częściowemu rozpadowi, a masa resztkowa pocisku waha się nieco w zależności od oporu celu i prędkości pocisku.)
Zasada działania tego typu pocisków polega na potężnym organicznym zniszczeniu, osiąganym poprzez kontrolowane oddawanie fragmentów pocisku  oraz zdefiniowany pozostały korpus pocisku (to co pozostaje z pocisku , jak już fragmenty odpadną). Wskutek działania siły ssącej pozostałego korpusu pocisku, fragmenty przedniego rdzenia prawie nie pozostają w tuszy.
Obok pocisków ulegających częściowemu rozpadowi istnieją pociski grzybkujące i pełnopłaszczowe.

Zurück zur Liste