GECO Słowniczek

Pocisk grzybkujący

Pocisk grzybkujący w chwili trafienia w tuszę odkształca się, czyli grzybkuje, przy czym jego masa pozostaje stabilna. Jest on tak zaprojektowany, że niemal nie traci masy w tuszy.
Oprócz pocisku grzybkującego istnieje pocisk ulegający częściowemu rozpadowi oraz pocisk pełnopłaszczowy.

Zurück zur Liste