GECO Słowniczek

Nabój bocznego zapłonu

to nabój bez spłonki, w którym masa zapłonowa jest wprasowana lub wtłoczona w kryzę naboju.
Uderzenie iglicy w brzeg dna łuski/kryzę powoduje wyzwolenie strzału.

Zurück zur Liste