GECO Słowniczek

Broń krótka

Broń krótka to jedno- lub wielostrzałowa broń palna ręczna, której lufa i zamek w pozycji zamkniętej nie są dłuższe niż 30 cm, lub której długość całkowita nie przekracza 60 cm.
Jeżeli wartość jednej z dwóch tych danych jest mniejsza, mamy do czynienia z bronią krótką. Jeżeli zaś obie minimalne długości zostaną przekroczone, wówczas mamy do czynienia z bronią długą.

Zurück zur Liste