Powiadomienie o ochronie danych w RUAG Ammotec GmbH

Spis treści

1. Ochrona danych osobowych
2. Anonimowe przetwarzanie danych
3. Dane osobowe
4. Wskazanie celu zbierania danych osobowych
5. Wykorzystanie danych do określonego celu
6. Eksport i przetwarzanie danych poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą
7. Dane, które będą zbierane automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej
8. Wykorzystanie Google Analytics
9. Wtyczki witryny YouTube, filmów oraz kanałów YouTube
10. Ciasteczka
11. Newsletter
12. Dzieci i młodzież
13. Bezpieczeństwo
14. Zmiana naszych zasad ochrony danych
15. Linki
16. Prawo dostępu
17. Prawo sprzeciwu
18. Zgoda
19. Pytania, sugestie, skargi


1. Ochrona danych osobowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą i produktami czy też oferowanymi przez nas usługami. Jednocześnie pragniemy, by osoby odwiedzające nasza stronę czuły się bezpiecznie, zwłaszcza w zakresie swoich danych osobowych. Ochronę danych osobowych naszych użytkowników traktujemy bardzo poważnie. Przestrzegamy oczywiście postanowień FDPA.

Chcemy, by nasi użytkownicy wiedzieli, jakie dane są gromadzone i kiedy, oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić zachowanie zasad bezpieczeństwa danych zarówno u nas, jak i u naszych zewnętrznych dostawców usług.


2. Anonimowe przetwarzanie danych

Strony internetowe RUAG Ammotec można zasadniczo odwiedzać bez ujawniania swojej tożsamości.


3. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o Twojej tożsamości. Są to np. informacje o Twoim nazwisku, adresie, numerze telefonu i adresie e-mail. Aby używać naszej strony internetowej, nie trzeba podawać swoich danych osobowych. W poszczególnych przypadkach będziemy musieli poznać Twoje nazwisko i adres, aby zrealizować naszą usługę.

To samo dotyczy wysyłania materiału informacyjnego i zamówionych produktów oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Wskażemy przypadki, gdzie jest to potrzebne. Ponadto zachowujemy i przetwarzamy tylko takie dane, które zostały nam przekazane dobrowolnie, a w razie konieczności - dane które są zbierane automatycznie podczas wizyt na naszej stronie internetowej (np. Twój adres IP oraz nazwa niedawno odwiedzanych stron, używana przeglądarka i system operacyjny, data i godzina dostępu, użyta wyszukiwarka, nazwa pobranych danych).

W przypadku korzystania z usług będziemy zbierać tylko te dane, które są potrzebne do realizacji danej usługi. Jeśli prosimy Cię o dodatkowe dane, ich przekazanie jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce wyłącznie w celu wykonania danej usługi oraz w celu ochrony uzasadnionych interesów firmy.


4. Wskazanie celu zbierania danych osobowych

Przekazywane przez Ciebie dane osobowe będą ogólnie używane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania, realizacji zamówienia oraz udzielenia dostępu do określonych informacji lub ofert. W celu utrzymywania relacji z klientami może być konieczne, abyśmy my lub zatrudnieni przez nas usługodawcy wykorzystali te dane osobowe do informowania Cię o asortymencie produktów lub do przeprowadzenia ankiety internetowej, by spełniać wymagania naszych klientów.

Oczywiście uszanujemy, jeśli nie zechcesz pozostawić swoich danych osobowych do celów utrzymywania relacji z klientami (zwłaszcza w przypadku marketingu bezpośredniego lub badań marketingowych). Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych stronom trzecim, by w jakikolwiek sposób na tym zarabiać.


5. Wykorzystanie danych do określonego celu

Dane osobowe przekazane przez Ciebie online będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie do celów, o których Cię powiadomiliśmy. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim będzie się odbywać wyłącznie za wyraźną zgodą.

Zbieranie danych osobowych, podobnie jak ich przekazywanie instytucjom publicznym uprawnionym do otrzymywania informacji oraz organom państwowym, odbywa się wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, a w szczególności jeśli zostaniemy do tego zobowiązani decyzją sądową. Nasi pracownicy i zatrudnieni przez nas usługodawcy są zobowiązani do zachowania poufności oraz do przestrzegania postanowień FDPA.


6. Eksport i przetwarzanie danych poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą

Z zasady nie eksportujemy danych poza granice Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Dlatego żadne dane, które są przetwarzane, przechowywane lub w inny sposób używane na stronach internetowych RUAG Ammotec nie są przetwarzane, przechowywane lub w inny sposób używane poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą.


7. Dane, które będą zbierane automatycznie podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, ze względów technicznych i organizacyjnych, następujące dane będą zachowywane: nazwy odwiedzanych przez Ciebie stron, nazwa używanej przeglądarki oraz system operacyjny, data i godzina wizyty, użyte wyszukiwarki, nazwa pobranych danych oraz Twój adres IP.


8. Wykorzystanie Google Analytics

„Ta strona korzysta z Google Analytics, serwisu analiz internetowych firmy Google Inc. („Google"). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek” - plików tekstowych, które zostaną zapisane na Twoim komputerze, pozwalając na analizę sposobu, w jaki korzystasz z tej strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczko o sposobie, w jaki korzystasz ze strony internetowej, będą z zasady przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Jednak w przypadku włączenia anonimizacji IP dla tej strony, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej, lub na terenie innych państw sygnatariuszy traktatu o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.

Cały adres IP będzie przekazywany tylko w wyjątkowych przypadkach, a następnie będzie skracany na serwerze Google w USA. Na mocy umowy z operatorem tej strony internetowej, Google będzie używać tych informacji, by ocenić, w jaki sposób korzystasz z tej strony, by zebrać raporty o aktywności na niej oraz by świadczyć dalsze usługi operatorowi w związku z używaniem strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazywany w ramach Google Analytics przez Twoją przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi Google. Stosując określone ustawienia oprogramowania przeglądarki, można uniknąć zapisywania ciasteczek; musimy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą wówczas dostępne. Możesz także unikać zbierania danych osobowych przez ciasteczka oraz danych związanych z używaniem strony internetowej przez siebie (w tym adresu IP) dla Google, a także ich przetwarzania przez Google, pobierając i instalując plugin dla przeglądarki, który można znaleźć pod następującym linkiem <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl>."

9. Wtyczki witryny YouTube, filmów oraz kanałów YouTube

Nasze witryny korzystają z wtyczek Youtube.de/Youtube.com, które są dostarczane przez firmę YouTube, LLC, Cherry Ave., USA reprezentowaną przez firmę Google Inc. (zwaną dalej „YouTube”). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo YouTube (na przykład po białym symbolu „Play” umieszczonym na czerwonym tle lub po napisie „YouTube” z elementem „Tube” na czerwonym tle). W momencie wejścia na którąś ze stron internetowych naszej witryny (która posiada ten typ wtyczki) zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube, w wyniku czego Twoja przeglądarka otrzyma polecenie wyświetlenia tej wtyczki na odwiedzanej stronie internetowej.

W ten sposób do serwera YouTube zostaje przesłana informacja o tym, które z naszych stron odwiedziłeś(aś). Jeżeli jesteś w tym czasie zalogowany(a) na koncie YouTube lub Google, YouTube skojarzy tę informację z Twoim osobistym kontem użytkownika znajdującym się na tych platformach. W momencie korzystania z ww. wtyczek, np. po kliknięciu przycisku Start na filmie, lub w przypadku wysłania komentarza, informacja ta zostanie skojarzona z Twoim kontem użytkownika np. kontem YouTube, czemu można zapobiec jedynie poprzez wylogowanie się z konta przed skorzystaniem z wtyczki. Nie mamy żadnego wpływu na to, jakie dane są gromadzone przez  YouTube przy pomocy tej wtyczki i dlatego informujemy Cię o tym zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych przez platformy i wtyczki są dostępne pod adresem www.google.de;

Wiele naszych witryn zawiera filmiki YouTube lub filmiki pochodzące z administrowanych przez nas kanałów YouTube. Umożliwiają one jednak tylko połączenie z serwisem YouTube. YouTube to usługa oferowana przez firmę Google Inc. Chcąc otrzymać informacje na temat celu i zakresu gromadzonych danych oraz ich wykorzystywania przez Google, jak również na temat swoich praw i możliwości dokonania odpowiednich ustawień w celu ochrony, która przysługuje klientom YouTube, przejdź do Polityki Prywatności YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).


10. Ciasteczka

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych, może się zdarzyć tak, że pozostawimy informacje w formie ciasteczek na Twoim komputerze. Ciasteczka to małe pliki wysyłane do Twojej przeglądarki przez serwer WWW, które są zapisywane na twardym dysku Twojego komputera.

Za wyjątkiem Protokołu Internetowego, nie będą zapisywane żadne inne dane osobowe użytkownika. Te informacje będą wykorzystywane, aby automatycznie Cię rozpoznawać podczas używania strony internetowej oraz by ułatwić Ci nawigację. Ciasteczka pozwalają np. dostosować stronę internetową w zależności od Twoich zainteresowań lub zapisać hasło, byś nie musiał go wpisywać ponownie.

Naszą stronę można też oczywiście przeglądać bez używania ciasteczek. Jeśli nie chcesz, byśmy ponownie rozpoznali Twój komputer, możesz uniknąć zapisywania ciasteczek na swoim twardym dysku, korzystając z ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała ciasteczek. Aby dokładnie dowiedzieć się, jak to zrobić, sprawdź instrukcje swojej przeglądarki. Jeśli nie będziesz akceptować ciasteczek, może to prowadzić do ograniczenia funkcji naszej oferty.


11. Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na naszych stronach internetowych, potrzebny nam będzie prawidłowy adres e-mail. Ponadto potrzebujemy informacji, które pozwolą zweryfikować, czy jesteś posiadaczem danego adresu e-mail oraz czy jego posiadacz wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie będą przetwarzane. Możesz w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie Twoich danych oraz Twojego adresu e-mail w związku z dostarczaniem newslettera.


12. Dzieci i młodzież

Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam swoich danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego. Nie prosimy o dane osobowe dzieci lub młodzieży, nie zbieramy ich ani nie przekazujemy osobom trzecim.


13. Bezpieczeństwo

Zastosowano techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, by zabezpieczyć Twoje dane osobowe przed utratą, zniszczeniem, manipulacją lub nieupoważnionym dostępem. Wszyscy pracownicy i każda osoba zajmująca się przetwarzaniem danych musi przestrzegać FDPA i innych przepisów prawa związanych z ochroną danych oraz z poufnością danych osobowych.

Nasze zabezpieczenia podlegają regularnym przeglądom zgodnie z postępem technologicznym.


14. Zmiana naszych zasad ochrony danych

Zastrzegamy prawo do zmiany naszych zabezpieczeń i środków ochrony danych zgodnie z postępem technologicznym, jeśli będzie to konieczne. W takim przypadku nasze zasady ochrony danych także ulegną zmianie. Prosimy zatem o zapoznawanie się z najnowszą wersją naszej informacji o ochronie danych.


15. Linki

W przypadku korzystania linków zewnętrznych na naszych stronach internetowych nasza informacja o ochronie danych nie będzie ich dotyczyć. Jeśli podajemy linki, upewniamy się, że w chwili umieszczania ich na naszej stronie nie miało miejsca naruszenie prawa na stronie docelowej. Nie mamy jednak żadnego wpływu na przestrzeganie przepisów o bezpieczeństwie i ochronie danych przez innych usługodawców. Prosimy zatem o zapoznanie się z informacją o ochronie danych na stronach innych usługodawców.


16. Prawo dostępu

W każdej chwili możesz poprosić o informacje o zapisanych na swój temat danych. W razie potrzeby prosimy o wiadomość na następujący adres: RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Str. 63, 90765 Fürth lub o wysłanie wiadomości na podany e-mail: to datenschutz(at)ruag.com.


17. Prawo sprzeciwu

Możesz ponadto żądać odwołania zgody na zbieranie, przetwarzanie i używanie Twoich danych osobowych. W razie potrzeby prosimy pisać na następujący adres: RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Str. 63, 90765 Fürth lub wysłać wiadomość e-mail na adres datenschutz(at)ruag.com.


18. Zgoda

Jeśli zapisałeś się na jeden z naszych newsletterów lub jeśli zaakceptowałeś regularne przesyłanie interesujących ofert i informacji o RUAG Ammotec, używając jednego z naszych formularzy kontaktowych, wyraziłeś swoją zgodę na używanie Twojego adresu e-mail do celów reklamowych. Odnotowaliśmy Twoją zgodę i mamy obowiązek pokazać ją w dowolnym momencie. Zawsze możesz zażądać wycofania zgody.


19. Pytania, sugestie, skargi

W przypadku jakichkolwiek pytań zarówno w zakresie naszych informacji o ochronie danych, jak i przetwarzania danych, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. ochrony danych:

Attorney Costard, biuro ds. bezpieczeństwa IT i ochrony danych, Attorney Thomas P. Costard, Bayreuther Straße 11, 90409 Nürnberg, telefon (+49) 911/790 30 34, faks: (+49) 911/790 30 35, e-mail: costard@it-rechtsberater.de <mailto:costard@it-rechtsberater.de>, strona internetowa: www.it-rechtsberater.de http://www.it-rechtsberater.de.

Pełni on również funkcję osoby kontaktowej w zakresie próśb o informację, sugestii lub skarg.