Oświadczenie o ochronie danych i identyfikacja oferenta

Treść

1.      Administrator
2.      Przetwarzanie danych osobowych
3.      Ochrona Państwa danych osobowych
4.      Cel przetwarzania danych osobowych
5.      Dane rejestrowane automatycznie przy odwiedzaniu naszej strony
6.      Pliki cookie
7.      Zastosowanie Google Analytics
8.      Przycisk Platformy Facebook (wtyczka mediów społecznościowych)
9.      Instagram (wtyczka mediów społecznościowych)
10.        Wideo i kanały YouTube (wtyczka mediów społecznościowych)
11.        Zastosowanie Google Maps
12.        Dzieci i młodzież
13.        Bezpieczeństwo
14.        Zmiana naszych wytycznych w sprawie ochrony danych
15.        Zgoda
16.        Newsletter
17.        Formularz kontaktowy
18.        Procedura rekrutacji
19.        Prawa osób objętych przetwarzaniem danych
a)     Prawo dostepu
b)     Prawo do sprostowania
c)      Prawo do usunięcia danych
d)     Prawo do ograniczenia przetwarzania
e)      Prawo do przenoszenia danych
20.        Prawo do sprzeciwu
21.        Prawo do wniesienia skargi w organów nadzorczych


1. Administrator
Cieszymy się, że interesują się Państwo naszym przedsiębiorstwem i naszymi produktami oraz usługami i chcemy, by odwiedzając naszą stronę czuli się Państwo bezpiecznie także w zakresie ochrony Państwa danych osobowych. Podchodzimy do tego zagadnienia bardzo poważnie. Przestrzeganie postanowień RODO i Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych w obowiązującej wersji jest dla nas oczywistością.

Firma RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth, jako operator tej witryny (geco-munition.de), jest administratorem danych w rozumieniu europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środkach przetwarzania danych osobowych (w dalszej części "dane").

2. Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe to zgodnie z RODO wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej (osoba, której dotyczą dane). Osoba fizyczna jest identyfikowalna, jeśli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez przypisanie identyfikatora (jak nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, dane lokalizacji lub cechy szczególne, jak tożsamość genetyczna, gospodarcza i społeczna osoby fizycznej).

Pod pojęciem przetwarzania należy rozumieć każdy proces dokonywany z pomocą zautomatyzowanych procedur lub bez albo każdy szereg procesów w związku z danymi. Należy do niego w szczególności pobieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dopasowywanie lub zmiana, odczytywanie, wywoływanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazanie, przetwarzanie lub udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych.

Korzystanie z naszej strony zasadniczo nie wymaga podawania danych. W określonych przypadkach potrzebujemy jednak Państwa nazwiska i adresu oraz innych informacji, abyśmy mogli świadczyć określone usługi.

To samo obowiązuje w przypadku przesyłania materiałów informacyjnych i zamówionych towarów albo udzielania odpowiedzi na indywidualne pytania. Wskazujemy na to w odpowiedni sposób wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. Ponadto przetwarzamy tylko takie dane, które udostępnili nam Państwo dobrowolnie i ew. takie, które pobieramy automatycznie podczas odwiedzin na naszej stronie (np. adres IP i nazwy wywoływanych przez Państwa stron, dane używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, datę i czas odwiedzin, wykorzystywane wyszukiwarki, nazwy ściągniętych plików).

W przypadku skorzystania z usług serwisu pobiera się z reguły dane potrzebne do świadczenia usług. Jeśli prosimy Państwa o szczegółowe dane, chodzi o informacje dobrowolne.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu wykonania pożądanej usługi, wykonania umowy i w naszym uprawnionym interesie.


3. 
 
Ochrona Państwa danych osobowych
Zastosowaliśmy środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają dotrzymanie przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców. Zobowiązaliśmy naszych pracowników i podwykonawców do zachowania poufności oraz dotrzymania postanowień RODO i Federalnej ustawy o ochronie danych osobowych w każdorazowo obowiązującej wersji.

W ramach naszego obowiązku informacyjnego opracowaliśmy oświadczenie o ochronie danych w sposób tak przejrzysty, jak to możliwe. W dalszej części omawiamy cel przetwarzania Państwa danych, zastosowanie narzędzi śledzących i analitycznych, zastosowanie plików cookie i wtyczek mediów społecznościowych.

4. Cel przetwarzania danych osobowych
Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z zasadami oszczędności danych i celowości. Zasada celowości dotyczy pobierania danych do ustalonych, jednoznacznych i prawnie uzasadnionych celów oraz tego, że dane nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych nie jest niezgodne z pierwotnymi celami.

Zasadniczo przetwarzamy Państwa dane w celu udzielania odpowiedzi na pytania, przetwarzania zamówień lub zapewniania dostępu do określonych informacji lub ofert. Do utrzymywania stosunków z klientami może być poza tym konieczne wykorzystywanie tych danych przez nas lub naszych podwykonawców, żeby informować Państwa o ofertach produktowych lub przeprowadzać ankiety online, by lepiej realizować nasze zadania i spełniać wymogi naszych klientów.

Będziemy przetwarzać udostępnione przez Państwa dane wyłącznie do celów, o których Państwa poinformowaliśmy. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Pobieranie danych oraz ich przekazywanie instytucjom państwowym i urzędom uprawnionym do pozyskiwania informacji odbywa się tylko w ramach odpowiednich przepisów i tylko wówczas, gdy jesteśmy do tego zobowiązani decyzją sądu.

Naturalnie respektujemy Państwa decyzję o nieprzekazywaniu nam danych potrzebnych do wsparcia naszych stosunków z klientami (w szczególności do celów marketingu bezpośredniego lub badania rynku). Nie sprzedajemy Państwa danych osobom trzecim i nie wprowadzamy ich na rynek w inny sposób, jeśli nie wyrazili Państwo na to swojej zgody.

5. Dane rejestrowane automatycznie przy odwiedzaniu naszej strony
Przy korzystaniu z naszej strony m. in. z przyczyn organizacyjnych i technicznych przetwarza się następujące dane: nazwy wywołanych przez Państwa stron, dane przeglądarki i systemu operacyjnego, datę i godzinę dostępu, wykorzystywane wyszukiwarki, nazwy pobieranych plików i adres IP.

6. Pliki cookie
Podczas odwiedzin na naszej stronie może się zdarzyć, że zapiszemy na Państwa komputerze informacje w formie pliku cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, które serwer sieciowy wysyła do Państwa przeglądarki i które są zapisywane na dysku twardym Państwa komputera.

Poza adresem protokołu internetowego nie zapisuje się przy tym żadnych danych osobowych użytkownika. Informacje te służą do automatycznego rozpoznawania użytkownika przy ponownych odwiedzinach na naszej stronie i do ułatwienia nawigacji. Pliki cookie pozwalają nam na przykład dopasować stronę do Państwa zainteresowań czy zapisać hasło, żeby nie musieli go Państwo wprowadzać za każdym razem.

Naszą stronę można oczywiście oglądać bez plików cookie. Jeśli użytkownik nie życzy sobie rozpoznawania komputera, może zapobiec zapisywaniu plików cookie na dysku, wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki. Informacje o tym, jak to działa, znajdują się w instrukcji przeglądarki. Jeśli nie akceptują Państwo plików cookie, może to prowadzić do ograniczenia funkcjonalności naszych ofert.

7. Zastosowanie Google Analytics
Na naszej stronie internetowej stosujemy Google Analytics, usługę analityczną firmy Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics stosuje tzw. pliki cookie, tj. pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizowanie korzystania ze strony.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania ze strony są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na stronach Google skraca uprzednio adres IP użytkowników z państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Anonimizowanie IP jest aktywne na tej stronie. Na zlecenie operatora strony Google wykorzysta te informacje, żeby przeanalizować korzystanie ze strony przez danego użytkownika, sporządzać raporty o aktywności na stronach i oferować operatorowi strony inne usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu.

Adresu IP przekazanego przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie kojarzy się z innymi danymi Google. Można wyłączyć zapisywanie plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce. Wskazujemy jednak na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z niektórych funkcji strony w pełnym zakresie. Ponadto można zapobiec pobieraniu generowanych przez pliki cookie danych odnoszących się do korzystania z naszej strony internetowej (włącznie z adresem IP użytkownika) przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. Wystarczy ściągnąć i zainstalować wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem. Aktualny link to: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Alternatywnie do wtyczki przeglądarki lub w przeglądarkach na urządzeniach mobilnych można kliknąć ten link, by zapobiec rejestrowaniu danych przez Google Analytics na tej stronie w przyszłości. Na Państwa urządzeniu końcowym zapisuje się plik cookie typu opt-out. Jeśli wykasują Państwo pliki cookie, należy ponownie kliknąć ten link.

Pomyślnie wyłączyłeś Google Analytics

Oświadczenie firmy Google o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl a warunki użytkowania można przeglądać na stronie https://policies.google.com/terms?hl=pl.

8. Przycisk Platformy Facebook (wtyczka mediów społecznościowych)
Na naszych stronach znajdują się wtyczki sieci społecznościowej Facebook przedsiębiorstwa Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczka udostępniania oznaczona jest niebieskim logo z białą literą F.

Użytkownikom tej strony wskazujemy na to, że w naszej witrynie zainstalowane są wtyczki Facebooka. W przypadku kliknięcia jednego z wymienionych przycisków dana wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie z Facebookiem. Facebook przekazuje treść użytej przez Państwa wtyczki bezpośrednio do przeglądarki. Zawartość przekazywanych danych pozostaje poza naszym wpływem. Chcielibyśmy jednak poinformować Państwa o tym, jakie dane są przekazywane do Facebooka zgodnie z naszą wiedzą.

Jeśli skorzystają Państwo z wymienionych wtyczek, tj. klikną dany przycisk, na serwer Facebooka trafiają informacje o tym, że otworzyli Państwo określone strony internetowe. Dla zalogowanych użytkowników Facebooka skutkuje to tym, że dane użytkowania są przyporządkowywane do danego konta osobistego. W przypadku użycia przycisków, tj. wtyczek Facebooka, Państwa przeglądarka przekaże te informacje bezpośrednio do Facebooka i zostaną one tam zapisane. Również jeśli nie są Państwo członkami mediów społecznościowych, istnieje możliwość, że Facebook ustali i zapisze Państwa adres IP.

Aby poznać cel i zakres pobierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych oraz prawa i możliwości ustawień ochrony sfery prywatnej, należy odwiedzić jedną z wymienionych stron internetowych, zawierających wskazówki oferentów sieci społecznościowych w sprawie ochrony danych:
Facebook: http://facebook.com/policy.php

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na to, by Facebook zbierał Państwa dane za pośrednictwem naszej witryny internetowej, prosimy o wylogowanie się z Facebooka przed wejściem na naszą stronę. Ponadto mają Państwo możliwość zablokowania wtyczek Facebooka z użyciem dodatków do przeglądarki.

9. Instagram (wtyczka mediów społecznościowych)
Na naszych stronach internetowych używamy Instagrama. Operatorem tych mediów jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Z powodu integracji przycisku Instagrama na naszych stronach firma ta uzyskuje informacje, że otworzyli Państwo jedną z naszych stron. Jeśli są Państwo zalogowani na Instagramie, może on powiązać odwiedziny na naszej stronie i dane z kontem Instagram. Po kliknięciu przycisku Instagram przekazane dane są tam zapisywane. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych oraz związanych z tym praw i możliwości ustawień ochrony sfery prywatnej znajdują się w polityce prywatności Instagrama na stronie http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Jeśli nie chcą Państwo, by Instagram powiązał odwiedziny naszej witryny z Państwa kontem, przed wizytą na naszych stronach należy się wylogować z konta na Instagramie.

10. Wideo i kanały YouTube (wtyczka mediów społecznościowych)
Na naszych stronach używa się wtyczek Youtube.de/Youtube.com firmy YouTube, LLC, Cherry Ave., USA, reprezentowanej przez Google (w dalszej części "YouTube"). Wtyczki można rozpoznać po logo YouTube (przykładowo biały symbol "Play" na czerwonym tle lub napis "YouTube" w kolorze białym z tubą na czerwonym tle). Gdy otworzą Państwo naszą stronę internetową z taką wtyczką, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube, a wtyczka wyświetla się na stronie internetowej po przekazaniu powiadomienia do Państwa przeglądarki.

W ten sposób na serwer YouTube przekazywane są informacje, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo wówczas zalogowani do YouTube lub Google, YouTube przyporządkuje te informacje do osobistego konta użytkownika na platformie. Przy korzystaniu z tych wtyczek, jak np. po kliknięciu/ uruchomieniu przycisku filmu wideo lub wysłaniu komentarza, informacje te są przypisywane np. do konta użytkownika YouTube. Można temu zapobiec jedynie, wylogowując się z konta przed użyciem wtyczki. Nie mamy wpływu na zakres danych pobieranych przez YouTube za pomocą tej wtyczki i informujemy Państwa na ten temat zgodnie z naszym stanem wiedzy. Informacje na temat pobierania i wykorzystywania danych przez platformę i wtyczki można uzyskać na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

Nasze strony zawierają tzw. osadzenia filmów wideo na YouTube lub wideo z naszych kanałów na YouTube. Umożliwiają one jednak tylko połączenie z YouTube. YouTube to oferta Google Inc. Jeśli chcą Państwo uzyskać informacje na temat celu i zakresu pobierania i wykorzystywania danych przez Google oraz swoich praw i możliwości ustawień w celu ochrony danych jako klient YouTube, znajdują się one we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych (https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/).

11. Zastosowanie Google Maps
Ta strona używa produktu Google Maps firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. W Google Maps uzyskają Państwo informacje na temat interesujących miejsc na podstawie dotychczasowych wyników wyszukiwania oraz otwieranych map.

Korzystając z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie automatycznie pobranych danych przez Google Inc, jej przedstawicieli oraz osoby trzecie. Wskazujemy na to, że Google przetwarza dane przy korzystaniu z map w sposób zautomatyzowany, na co nie mamy wpływu.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/  

Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na stronie
https://www.google.com/intl/pl_pl/help/terms_maps.html

12. Dzieci i młodzież
Nasza strona skierowana jest wyłącznie do potencjalnych klientów, partnerów handlowych i przedstawicieli prasy.

Osoby poniżej 16 lat nie powinny przekazywać nam danych bez zgody rodziców lub opiekunów. Nie wymagamy żadnych danych od dzieci i młodzieży poniżej szesnastego roku życia. Nie zbieramy ich i nie przekazujemy osobom trzecim.

13. Bezpieczeństwo
Zastosowaliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z przepisami ustawowymi, by chronić Państwa dane przed utratą, zniszczeniem, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Wszyscy nasi pracownicy i wszystkie osoby biorące udział w przetwarzaniu danych są zobowiązane do przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Federalnej ustawy o ochronie danych w obowiązującej wersji i innych ustaw traktujących o ochronie danych oraz do poufnego traktowania danych.

Ponadto zawieramy odpowiednie umowy przetwarzania zamówień z zewnętrznymi usługodawcami.

Regularnie kontrolujemy nasze środki bezpieczeństwa i stale dopasowujemy je zgodnie z kierunkiem rozwoju technologii.

14. Zmiana naszych zasad ochrony danych
Zastrzegamy prawo do zmiany naszych zabezpieczeń i środków ochrony danych zgodnie z postępem technologicznym, jeśli będzie to konieczne. W takim przypadku nasze zasady ochrony danych także ulegną zmianie. Prosimy zatem o zapoznawanie się z najnowszą wersją naszej informacji o ochronie danych.

15. Zgoda
Jeśli potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie danych, pozyskujemy ją i wykorzystujemy Państwa dane do celów, do których odnosi się wyrażona przez Państwa zgoda.

Mogą Państwo każdorazowo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Do tego celu prosimy zwrócić się na piśmie do RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth lub wysłać e-mail na adres info.ammotec(at)ruag.com.

16. Newsletter
Jeśli zamówili Państwo nasz newsletter oraz zgodzili się na regularne przesyłanie interesujących ofert i informacji, RUAG Ammotec GmbH, wówczas udzielili Państwo wyraźnej zgody na wykorzystywanie Państwa adresu e-mail do celów reklamowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na tej podstawie otrzymają Państwo newsletter i informacje na następujące tematy:

  • Nowinki dotyczące produktów GECO z danego wachlarza,
  • aktualne nowinki o firmie GECO i jej markach.

Zarejestrowaliśmy Państwa zgodę i jesteśmy zobowiązani do przechowywania jej treści do wywołania w każdym czasie.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę każdorazowo ze skutkiem na przyszłość (vide prawo do wycofania poniżej). Jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę, prosimy zwrócić się na piśmie do RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth lub wysłać e-mail na adres info.ammotec(at)ruag.com.

17. Formularz kontaktowy
Jeśli skorzystają Państwo z naszego formularza kontaktowego, poprosimy o Państwa informacje osobiste. Abyśmy mogli odpowiedzieć na zapytanie, konieczne jest podanie działającego adresu e-mail. Innych informacji na swój temat mogą Państwo udzielić dobrowolnie. Państwa dane są przetwarzane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Wysłanie formularza kontaktowego odbywa się przy kodowaniu end-to-end. Państwa dane są zapisywane na chronionych serwerach w Niemczech przy przestrzeganiu przepisów z zakresu ochrony danych.

Przetwarzanie danych do celów nawiązania kontaktu z nami odbywa się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Klikając przycisk "Send" wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie informacji kontaktowych do wyżej wymienionego celu. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, należy przerwać proces wysyłania. Wówczas formularz kontaktowy nie trafi do adresata, a Państwa dane nie będą przetwarzane.

Mogą Państwo każdorazowo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Wykorzystamy Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do przetworzenia Państwa zapytania i dalszej korespondencji. Dane pobierane przez nas przy korzystaniu z formularza kontaktowego są przez nas zapisywane w celu przetworzenia zapytania i na wypadek pytań dodatkowych, a po załatwieniu sprawy usuwane zgodnie z prawem o ochronie danych, o ile przepisy nie przewidują obowiązku ich przechowywania. Do przetwarzania Państwa zapytań wykorzystujemy system ticketowania.

18. Procedura rekrutacji
Jeśli zapisałeś się na jeden z naszych newsletterów lub jeśli zaakceptowałeś regularne przesyłanie interesujących ofert i informacji o RUAG Ammotec, używając jednego z naszych formularzy kontaktowych, wyraziłeś swoją zgodę na używanie Twojego adresu e-mail do celów reklamowych. Odnotowaliśmy Twoją zgodę i mamy obowiązek pokazać ją w dowolnym momencie. Zawsze możesz zażądać wycofania zgody.


19. Prawa osób objętych przetwarzaniem danych
Jeśli przetwarzamy Państwa dane, jako osoba zainteresowana mają Państwo szereg praw, które wymieniono poniżej: 

a)     Prawo dostepu
Zgodnie z art. 15 RODO mogą Państwo każdorazowo uzyskać dostęp do Państwa danych, które przetwarzamy.

W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, kategoriach możliwych odbiorców oraz planowanym czasie przechowywania.

Pytania w tej sprawie należy kierować na piśmie do RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth lub wysyłać e-mail na adres info.ammotec(at)ruag.com.

b)     Prawo do sprostowania
W przypadku nieprawidłowości w zakresie Państwa danych mają Państwo prawo, zgodnie z art. 16 RODO, do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych, które są u nas przechowywanie.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, zwracając się do nas w sposób wymieniony powyżej. 

c)      Prawo do usunięcia danych
Zgodnie z art. 17 RODO mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli ich przechowywanie nie jest już konieczne i nie ma innej podstawy prawnej dla ich przetwarzania. Ponadto mogą Państwo zażądać usunięcia danych, jeśli nie wyrazili Państwo zgody na ich przetwarzanie i nie ma nadrzędnych, uzasadnionych przyczyn dla dalszego przetwarzania danych oraz jeśli Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli wystąpi obowiązek prawny do usunięcia na podstawie przepisów UE lub krajowych.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, zwracając się do nas w sposób wymieniony powyżej. 

d)     Prawo do ograniczenia przetwarzania
Ponadto, zgodnie z art. 18 RODO mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość danych w czasie, który pozwala administratorowi na sprawdzenie ich poprawności; jeśli przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, ale odmówili Państwo usunięcia danych; cel przetwarzania został spełniony, ale dane są konieczne do dochodzenia roszczeń prawnych lub gdy zgodnie z art. 21 RODO sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu danych i nie ustalono jeszcze przewagi uzasadnionych interesów administratora w stosunku do Państwa interesów.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, zwracając się do nas w sposób wymieniony powyżej. 

e)      Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możliwość przenoszenia danych). Dodatkowo mogą Państwo zażądać przy spełnieniu określonych warunków, by Państwa dane zostały przekazane bezpośrednio przez administratora osobom trzecim, o ile jest to technicznie możliwe.

Mogą Państwo skorzystać z tych praw, zwracając się do nas w sposób wymieniony powyżej. 

20. Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo każdorazowo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych w wymienionych wyżej celach (art. 21 RODO). Jest to możliwe, o ile sprzeciw nie odnosi się do reklamy bezpośredniej lub zachodzą przyczyny wynikające z Państwa specyficznej sytuacji. W przypadku sprzeciwu dotyczącego reklamy bezpośredniej mają Państwo ogólne prawo do odmowy przetwarzania danych bez informowania nas o swojej szczególnej sytuacji.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, prosimy napisać na adres RUAG Ammotec GmbH, Eckart Schäff, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth lub wysłać e-mail na adres info.ammotec(at)ruag.com.

21. Prawo do wniesienia skargi w organów nadzorczych
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Lista organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) z adresami znajduje się na stronie:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html