Celoplášťová střela - plochá hlava

Vzhledem k poměrně velké čelní ploše celoplášťové střely s plochou hlavou, je dosažena stabilizace balistiky, která má pozitivní vliv na přesnost. Dále při stejné délce munice může být použita střela s vyšší hmotností.

Všechny dostupné ráže