Prohlášení o ochraně osobních údajů a označení poskytovatelů

Obsah

1. Správce
2. Zpracování osobních údajů
3. Ochrana Vašich osobních údajů
4. Účelovost zpracování osobních údajů
5. Údaje, které se shromažďují automaticky při návštěvě naší internetové stránky
7. Použití Google Analytics
8. Tlačítko Facebooku (Social-Media-Plugin)
9. Instagram (Social-Media-Plugin)
10. Videa a kanály YouTube (Social-Media-Plugin)
11. Použití Google Maps
12.
 Děti a mládež
13. Bezpečnost
14. Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů
15. Udílení souhlasů
16. Newsletter
17. Kontaktní formulář
18. Proces ucházení se o místo
19. Práva subjektu údajů
b) Právo na opravu údajů
c) Právo na výmaz údajů
d) Právo na omezení údajů
e) Právo na přenositelnost údajů
20. Právo vznést námitku
21. Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu


1. Správce
Těší nás Váš zájem o naši společnost a naše produkty, resp. služby. Přejeme si, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně také ohledně ochrany svých údajů. Ochranu Vašich údajů totiž bereme velmi vážně. Dodržování ustanovení GDPR a spolkového zákona o ochraně osobních údajů v jeho platném znění je pro nás samozřejmostí.

Společnost RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth je provozovatelem těchto internetových stránek (geco-munition.de) a je tudíž ve smyslu evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odpovědným subjektem (správcem), který sám nebo společně s dalšími rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů, dále uváděných jen jako "údaje".

2. Zpracování osobních údajů
Osobními údaji jsou podle GDPR všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (subjekt údajů). Fyzická osoba je identifikovatelná, když ji lze přímo nebo nepřímo identifikovat, především prostřednictvím přiřazení označení (jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, lokalizační údaje nebo zvláštní znaky jako genetická, ekonomická a sociální identita této fyzické osoby).

Zpracováním se rozumí každý proces prováděný pomocí automatických metod nebo bez nich nebo každý procesní postup související s údaji. K tomu patří především shromažďování, zaznamenání, organizace, zařazení, uložení, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, používání, zveřejnění přenosem, rozšiřování nebo poskytování, porovnání, propojení, omezení, výmaz nebo zničení.

Pro použití našich internetových stránek není v zásadě nutné, abyste uvedli své osobní údaje. V určitých případech ale potřebujeme Vaše jméno a adresu a rovněž další údaje, abychom Vám mohli poskytnout požadované služby.

Totéž platí také pro zasílání informačního materiálu a objednávky zboží nebo odpovědi na individuální otázky. Tam, kde je to potřebné, Vás na to upozorníme. Kromě toho zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli dobrovolně a příp. takové údaje, které shromažďujeme automaticky při Vaší návštěvě naší internetové stránky (např. IP adresu a jméno otevřených stránek, prohlížeč, který používáte a Váš operační systém, datum a dobu Vašeho přístupu, používané vyhledávače, názvy stažených souborů).

Používáte-li servisní služby, pak budou shromážděny pouze takové údaje, které potřebujeme pro výkon těchto služeb. Pokud Vás žádáme o další údaje, jedná se o dobrovolné informace.

Zpracování těchto údajů se provádí výhradně za účelem splnění vyžádaných služeb, plnění smlouvy a zajištění vlastních oprávněných obchodních zájmů.

3. Ochrana Vašich osobních údajů
Uskutečnili jsme technická a organizační opatření, která zajistí, že budeme jak my, tak námi pověření externí subdodavatelé dodržovat právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Naši zaměstnanci a zaměstnankyně jsou stejně jako společnosti, pověřené výkonem určitých služeb, povinni zachovat mlčenlivost a dodržovat ustanovení GDPR a spolkového zákona o ochraně osobních údajů v jeho platném znění.


V rámci našich informačních povinností chceme toto prohlášení o ochraně osobních údajů sestavit s co možná největší transparentností. Za tím účelem Vám dále vysvětlíme účelové spojení zpracování Vašich údajů, použití nástrojů pro tracking a analýzy, použití souborů cookies a pluginů pro sociální média.


4. Účelovost zpracování osobních údaje
Údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme podle zásady minimalizace shromažďování údajů a zásady účelovosti. Zásada účelovosti stanoví, že se údaje shromažďují ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům a mohou se dále zpracovávat způsobem odpovídajícím jednomu z těchto účelů. Další zpracování pro archivní účely v rámci veřejného zájmu, vědecké nebo historické výzkumné účely nebo statistické účely platí za slučitelné s původními účely.


Zásadně Vaše údaje zpracováváme za účelem zodpovězení Vašich dotazů, zpracování Vašich objednávek nebo získání přístupu k určitým informacím nebo nabídkám. Pro péči o zákaznické vztahy může být kromě toho potřebné, že my nebo námi pověřený subdodavatel použijeme tyto údaje k tomu, abychom Vás informovali o nabídkách produktů nebo k provádění online průzkumů, abychom byli schopni lépe reagovat na dotazy a požadavky našich zákazníků.

 

 

Vaše údaje, které jste nám poskytli online, zpracováváme jen k oznámenému účelu. K přenosu Vašich údajů třetím stranám nedojde bez Vašeho výhradního souhlasu.

Shromažďování údajů a jejich přenos státním institucím a úřadům, které jsou k tomu oprávněny, se provádí pouze v rámci jednoznačných zákonů, resp. pokud k tomu budeme povinni na základě soudního rozhodnutí.

Samozřejmě respektujeme skutečnost, když nám Vaše údaje neposkytnete pro účely podpory našeho vzájemného vztahu (především pro přímý marketing nebo pro účely průzkumu trhu). Vaše údaje neprodáváme třetím stranám, ani je neposkytujeme pro potřeby trhu jiným způsobem, pokud nám k tomu neudělíte svůj souhlas.

5. Udaje, které se shromažďují automaticky při návštěvě naší internetové stránky
Při používání našich internetových stránek se za určitých okolností z organizačních a technických důvodů mohou zpracovávat následující údaje: názvy stránek, které jste otevřeli, prohlížeče, kterým jste je prohlíželi a Vašeho operačního systému, datum a doba přístupu na síť, používané vyhledávače, názvy stažených souborů a Vaše IP adresa.

6. Cookies
Když navštívíte jednu z našich internetových stránek, může se stát, že na Vašem počítači uložíme informace v podobě souboru cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový server posílá Vašemu prohlížeči a ukládá na pevný disk Vašeho počítače.

Přitom se kromě adresy internetového protokolu neukládají žádné osobní údaje uživatele. Tyto informace jsou určeny k tomu, abychom Vás při Vaší další návštěvě na našich internetových stránkách opět poznali a ulehčili Vám tak navigaci. Cookies nám například umožňují přizpůsobit internetovou stránku Vašim zájmům nebo uložit Vaše heslo, abyste ho nemuseli pokaždé znovu uvádět.

Samozřejmě můžete naši stránku navštívit také bez cookies. Když nechcete, abychom Váš počítač rozeznali, můžete zabránit uložení souborů cookies na Vašem pevném disku tak, že v nastavení svého prohlížeče zvolíte "blokovat cookies". Jak to v jednotlivých případech funguje, zjistíte v návodu výrobce svého prohlížeče. Když nebudete souhlasit se soubory cookies, může to případně vést k omezení funkcí našich nabídek.

7. Použití Google Analytics
Na našich internetových stránkách používáme Google Analytics; jedná se o služby poskytující analýzu společností Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Analytics používá textové soubory, tzv. "cookies", které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu používání internetových stránek.

Informace, vzniklé použitím cookies o využívání internetových stránek, se zpravidla přenášejí na servery firmy Google do USA a tam se ukládají. V případě aktivování IP anonymizace na těchto internetových stránkách se Vaše IP adresa společností Google předem zkrátí v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Jen ve výjimečných případech se přenáší na server Googlu do USA celá IP adresa a zkracuje až tam. IP anonymizace je na této internetové stránce aktivní. Společnost Google používá tyto informace z pověření provozovatele k tomu účelu, aby vyhodnotila Vaše využívání těchto internetových stránek, sestavila zprávy o aktivitách týkajících se těchto internetových stránek a aby poskytla provozovateli stránek další služby, související s využitím těchto internetových stránek a internetu.

IP adresa, přenesená Vašim prohlížečem v rámci Google Analytics, se nespojuje s jinými údaji firmy Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče; chceme Vás ale upozornit na to, že v tomto případě nebudete moct využívat všechny funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu. Navíc můžete vznést námitku proti shromažďování údajů u společnosti Google, prováděnému prostřednictvím cookies a vztahujícímu se k Vašemu využívání těchto internetových stránek (vč. Vaší IP adresy) a taktéž k dalšímu zpracování těchto údajů Googlem tím, když si na následujícím odkaze stáhnete a nainstalujete plugin pro svůj prohlížeč. Aktuálně k tomu použijte odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Jako alternativu k pluginům prohlížeče nebo prohlížečům mobilních koncových přístrojů můžete kliknout na tento odkaz, abyste do budoucna zabránili shromažďování informací na této internetové stránce prostřednictvím Google Analytics. Za tímto účelem se na Vašem koncovém přístroji uloží opt-out-cookie. Pokud své cookies vymažete, musíte opět kliknout na tento odkaz.

Úspěšně jste odhlásili ze služby Google Analytics

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=de a podmínky pro používání společnosti Google na stránce https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. Tlačítko Facebooku (Social-Media-Plugin)
Na našich internetových stránkách se nachází pluginy sociální sítě Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, která je provozována v USA. Share plugin Facebooku je označen modrým logem s bílým písmenem "f".

Uživatele našich internetových stránek upozorňujeme na to, že jsou na našich stránkách instalovány pluginy Facebooku. Když kliknete na jeden z uvedených pluginů, vytvoří se s jeho pomocí přímé spojení k Facebooku. Obsah Vámi používaného pluginu přenese Facebook přímo do Vašeho prohlížeče. Probíhá to vše v rámci přenosu údajů, který nemůžeme nijak ovlivnit. Chceme Vás ale informovat o tom, které údaje se podle našich momentálních informací do Facebooku přenášejí.

Když používáte výše uvedené pluginy, tzn. že kliknete na dané tlačítko, budou informace o tom, že jste navštívili určité stránky naší internetové nabídky, postoupeny na servery Facebooku. U uživatelů, kteří jsou současně přihlášeni např. ve Facebooku, to znamená, že se tyto informace o uživateli přímo přiřadí jeho osobnímu kontu. Když použijete tlačítka, tzn. pluginy Facebooku, přenese Váš prohlížeč tyto informace přímo na Facebook a uloží je tam. Pokud nejste členem žádné z uvedených sociálních sítí, existuje i přesto možnost, že bude Facebook zjišťovat a ukládat Vaši IP adresu.

Pro informaci o účelu a rozsahu shromažďování, zpracování a používání Vašich údajů, stejně jako o Vašich právech a možnostech nastavení na ochranu Vašeho soukromí navštivte níže uvedené internetové stránky s upozorněním o ochraně osobních údajů poskytovatelů sociálních sítí na stránce:
Facebook: http://facebook.com/policy.php

Nesouhlasíte-li s tím, aby Facebook při Vaší návštěvě na našich internetových stránkách o Vás sbíral informace, žádáme Vás, abyste se před návštěvou našich internetových stránek z Facebooku odhlásili. Kromě toho můžete pluginy Facebooku zablokovat pomocí doplňků svého prohlížeče.

9. Instagram (Social-Media-Plugin)
Na našich internetových stránkách používáme "Instagram". "Instagram" provozuje společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Tlačítkem "Instagram", zapojeným v našich stránkách, získá Instagram informace o tom, že jste si otevřeli jednu z našich internetových stránek. Pokud jste se přihlásili na Instagramu, přiřadí Instagram tuto Vaši návštěvu našich internetových stránek Vašemu kontu na Instagramu a propojí tak tyto informace. Údaje, které se přenesou kliknutím na tlačítko "Instagram" pak Instagram ukládá. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů a rovněž ohledně Vašich práv s tímto souvisejících a možností nastavení na ochranu Vašeho soukromí získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram, které si můžete přečíst na stránce instagram.com.

Chcete-li zabránit tomu, aby Instagram přiřadil Vaši návštěvu na našich internetových stránkách Vašemu kontu na Instagramu, musíte se před návštěvou našich internetových stránek z Vašeho konta na Instagramu odhlásit.

10. Videa a kanály YouTube (Social-Media-Plugin)
Na našich internetových stránkách se používají pluginy společnosti Youtube.de/Youtube.com, které provozuje (v zastoupení společností Google Inc.) společnost YouTube, LLC, Cherry Ave., USA (dále jen "YouTube"). Jejich pluginy lze poznat podle loga YouTube (např. bílý symbol "Play" na červeném podkladu nebo bílý nápis "YouTube" na červeném pozadí). Pokud otevřete naše internetové stránky, které obsahují jeden z těchto pluginů, dojde ke spojení se servery YouTube a přitom se Vašemu prohlížeči zobrazí plugin oznámením na internetových stránkách.

Tím se do YouTube přenesou informace o tom, které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste přitom jako člen YouTube nebo Google přihlášen, přiřadí YouTube tyto informace Vašim osobním uživatelským kontům těchto platforem. Použitím pluginů, jako je kliknutí/tlačítko Start na videu nebo odeslání komentáře, se tyto informace přiřadí např. Vašemu uživatelskému kontu na YouTube, čemuž můžete zabránit tím, že se před použitím tohoto pluginu odhlásíte. Na objem údajů, které YouTube prostřednictvím tohoto pluginu shromažďuje, nemáme žádný vliv, a proto Vás na základě našich informací na to upozorňujeme. Informace o shromažďování a používání údajů touto platformou, resp. prostřednictvím pluginů, najdete na stránce https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Některé z našich internetových stránek obsahují takzvané vřazování videozáznamů YouTube nebo videozáznamů našich kanálů, provozovaných na YouTube. Ty umožňují pouze spojení k YouTube. YouTube je službou společnosti Google Inc. Pokud chcete získat informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich využívání společností Google, stejně jako o svých právech a možnostech nastavení na ochranu svých údajů coby zákazník YouTube, najdete je v pokynech o ochraně osobních údajů společnosti YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

11. Použití Google Maps

Tyto internetové stránky používají produkt Google Maps společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. V Google Maps získáte na základě svého dosavadního hledání a vyhledaných oblastí na mapě informace o místech, která Vás zajímají.

Použitím této internetové stránky souhlasíte se zpracováním automaticky shromažďovaných údajů společností Google Inc., jejich zástupců a třetích stran. Upozorňujeme na to, že Google při použití Maps automaticky zpracovává údaje, na které nemáme žádný vliv.

Další informace o tom najdete na stránce http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Uživatelské podmínky Google Maps najdete na stránce https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

12. Děti a mládež
Naše internetové stránky jsou určeny výhradně potenciálním zákazníkům, obchodním partnerům a zástupcům tisku.

Osoby mladší 16 let by nám neměly bez souhlasu rodičů nebo osob oprávněných k výchově nezletilých poskytovat žádné údaje. Nevyžadujeme žádné údaje od dětí a mladistvých, kteří ještě nedosáhli věku 16 let. Tyto údaje nesbíráme a ani je neposkytujeme třetím stranám.


13. Bezpečnost
Podnikli jsme technická a organizační bezpečnostní opatření odpovídající zákonným požadavkům, abychom Vaše údaje chránili před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a všechny osoby podílející se na zpracování údajů jsou povinny dodržovat ustanovení obecného nařízení na ochranu osobních údajů, spolkového zákona o ochraně osobních údajů v jeho platném znění a dalších zákonů, vztahujících se na ochranu osobních údajů, a rovněž skutečnost, že je nutno zacházet s osobními údaji důvěrně.

S externími subdodavateli navíc uzavíráme odpovídající dohody o pověření pro zpracování údajů.

Naše bezpečnostní opatření pravidelně kontrolujeme a neustále zlepšujeme v souladu s technickým vývojem.

14. Změna našich ustanovení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo na změnu našich bezpečnostních opatření a opatření na ochranu osobních údajů, pokud to bude nutné z důvodů technického vývoje. V takových případech pak také změníme naše upozornění týkající se ochrany osobních údajů. Berte tudíž prosím na vědomí vždy aktuální platnou verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

15. Udílení souhlasů
Pokud budeme potřebovat Váš souhlas ke zpracování osobních údajů, vyžádáme si ho u Vás. Vaše údaje pak budeme používat pro účely související s Vašim souhlasem.

Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna. Za tímto účelem napište na adresu RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth nebo nám pošlete e-mail na adresu info.ammotec(at)ruag.com..

16. Newsletter
Pokud jste si objednali náš newsletter a souhlasili s pravidelným zasíláním zajímavých nabídek a informací společnosti RUAG Ammotec GmbH, pak jste výslovně souhlasili s používáním Vaší e-mailové adresy pro reklamní účely podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Obdržíte pak newsletter a informace k následujícím tématům:

  • novinky o produktech GECO v dané oblasti
  • aktuální novinky o GECO a jeho značkách

Váš souhlas jsme zaprotokolovali a jsme povinni předložit kdykoli na vyžádání jeho obsah.

Proti Vašemu souhlasu můžete vznést kdykoliv námitku s účinností do budoucna (viz níže právo na vznesení námitky). Chcete-li vznést námitku, napište nám na adresu RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth nebo pošlete e-mail na adresu info.ammotec(at)ruag.com.

17. Kontaktní formulář                   
Pokud k navázání kontaktu s námi použijete náš kontaktní formulář, budeme od Vás požadovat osobní údaje. Abychom mohli odpovědět na Váš dotaz, je k tomu zapotřebí uvést Vaši e-mailovou adresu. Další údaje k Vaší osobě můžete uvést dobrovolně. Vaše údaje se dále zpracovávají prostřednictvím e-mailu.

Kontaktní formulář se zasílá pomocí end-to-end šifrování. Vaše údaje jsou uloženy na chráněných serverech v Německu, a přitom jsou dodržovány předpisy o ochraně osobních údajů.

Zpracování údajů za účelem nás kontaktovat je založeno na Vašem dobrovolném souhlasu. Kliknutím na tlačítko "Odeslat" souhlasíte se zpracováním svých kontaktních informací k výše uvedeným účelům. Pokud s tím nesouhlasíte, musíte tento proces přerušit. Nedojde pak k odeslání formuláře, ani ke zpracování údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

Vaše údaje používáme jen tehdy, když je to potřebné pro zpracování Vašich dotazů a pro další korespondenci. Vaše údaje, získané v kontaktním formuláři za účelem zpracování Vašeho dotazu a pro případ následujících dotazů, u nás budou uloženy a po uzavření Vašeho dotazu vymazány ve smyslu ochrany osobních údajů, pokud neexistuje žádná jiná povinnosti archivace údajů. Pro zpracování Vašeho dotazu používáme tzv. ticketovací systém.

18. Proces ucházení se o místo
Přenosem Vašich údajů v rámci ucházení se o místo souhlasíte s jejich účelovým zpracováním v souvislosti s daným procesem ucházení se o místo. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna.

19. Práva subjektu údajů
Pokud zpracováváme Vaše údaje, máte jako subjekt údajů rozsáhlá práva, která následně blíže uvádíme:

a)    Právo na poskytnutí informací
Ve smyslu čl. 15 si můžete kdykoliv vyžádat informace o svých zpracovávaných údajích.

Především se můžete informovat o účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, kategoriích případných příjemců informací a plánované doby uložení údajů.

Vaši žádost o poskytnutí výše uvedených informací adresujte na RUAG Ammotec GmbH, Eckart Schäff, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth nebo pošlete e-mail na adresu info.ammotec(at)ruag.com.

b)    Právo na opravu údajů
V případě nesprávných údajů jste podle čl. 16 GDPR oprávněni vyžadovat opravu nebo doplnění svých údajů, které jsou u nás uloženy.

Toto právo můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách.

c)    Právo na výmaz údajů
Podle čl. 17 GDPR můžete vyžadovat výmaz svých osobních údajů, když už jejich uložení nebude nutné a jejich zpracování již není vyžadováno žádným jiným právním základem. Kromě toho můžete vyžadovat výmaz svých údajů, pokud jste vznesli námitku proti jejich zpracování a pro jejich další zpracování neexistují důležitější oprávněné důvody, pokud byly Vaše údaje nezákonně zpracovány nebo pokud platí právní povinnost na výmaz podle evropského nebo národního práva.

Toto právo můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách. 

d)    Právo na omezení údajů
Dále máte podle čl. 18 GDPR právo na omezení zpracování svých údajů, pokud nesouhlasíte s jejich správností, a to po takovou dobu, která správci umožní zkontrolovat správnost údajů; je-li jejich zpracování nezákonné, Vy ale odmítáte jejich výmaz; pokud účel pro jejich zpracování skončil, ale tyto údaje jsou potřebné pro uplatnění Vašich právních nároků, anebo pokud jste podle čl. 21 GDPR vznesli námitku a není ještě známo, zda vůči Vašim zájmům převažují oprávněné důvody správce.

Toto právo můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách.

e)    Právo na přenositelnost údajů
Podle čl. 20 GDPR máte právo na to, abyste své osobní údaje obdrželi v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu (přenos údajů). Navíc můžete za určitých okolností prosadit, aby Vám byly Vaše údaje přeneseny přímo správcem, pokud je to technicky možné.

Toto právo můžete uplatnit na výše uvedených kontaktních adresách.

20. Právo vznést námitku
Máte právo na to, abyste proti použití svých údajů k výše uvedeným účelům kdykoliv vznesli námitku (čl. 21 GDPR). Je to možné v případě, když se námitka obrací proti přímému marketingu nebo k tomu existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace. V případě vznesení námitky proti přímému marketingu máte obecné právo na vznesení námitky, kterou zohledníme bez uvedení zvláštní situace.

Pro uplatnění svého práva na vznesení námitky napište na adresu RUAG Ammotec GmbH, Eckart Schäff, Kronacher Straße 63, 90765 Fürth nebo pošlete e-mail na adresu info.ammotec(at)ruag.com.

21. Právo na podání stížnosti u dozorového úřadu
Zároveň bychom Vás chtěli upozornit na to, že máte nehledě na další veřejnoprávní nebo soudní opravný prostředek právo podat stížnost u dozorového úřadu, především v členském státě svého bydliště, pracoviště nebo v místě, ve kterém došlo k pravděpodobnému přestupku, pokud jste toho názoru, že se zpracováním Vašich osobních údajů porušují ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Seznam kontrolních úřadů (pro neveřejnou oblast) s jejich adresou najdete zde:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html