Prohlášení společnosti RUAG Ammotec GmbH o ochraně osobních údajů

Obsah

1. Ochrana osobních údajů
2. Anynonymní zpracování údajů
3. Osobní údaje
4. Určení účelu osobních údajů
5. Účelově omezené využití
6. Vývoz a zpracování údajů mimo Evropské hospodářské společenství
7. Údaje, které budou automaticky shromažďovány při návštěvě našich webových stránek
8. Využívání Google Analytics
9. Zásuvné moduly YouTube, videa a kanály YouTube
10. Cookies
11. Newsletter
12. Děti a mladiství
13. Bezpečnost
14. Změna našeho kodexu ochrany údajů
15. Odkazy
16. Právo na zpřístupnění
17. Právo na vyjádření nesouhlasu
18. Souhlas
19. Dotazy, podněty, stížnosti


1. Ochrana osobních údajů

Těší nás váš zájem o naši společnost a naše produkty popřípadě o naše poskytované služby a přejeme si, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně, zejména s ohledem na své osobní údaje. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Dodržování ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů je považováno za samozřejmost.

Chceme, abyste věděli, kdy a jaké druhy údajů jsou shromažďovány a jak je využíváme. Byla přijata technická a organizační opatření pro zajištění dodržování ochrany údajů jak z naší strany, tak ze strany externích poskytovatelů služeb.


2. Anynonymní zpracování údajů

Obecně můžete navštívit webové stránky společnosti RUAG Ammotec, aniž byste nám poskytli informace o tom, kdo jste.


3. Osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o vaší totožnosti. Jsou tím myšleny např. informace jako vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Při využívání našich webových stránek není nutné poskytovat osobní údaje. V určitých případech potřebujeme pro poskytnutí požadované služby vaše jméno a adresu a další informace.

To samé platí pro zasílání informativních materiálů a objednaných produktů nebo pro zodpovězení osobních dotazů. Pokud budou tyto údaje potřeba, upozorníme vás na to. Navíc ukládáme a zpracováváme pouze údaje, které nám jsou poskytnuty dobrovolně, a v případě potřeby údaje, které jsou automaticky shromažďovány při návštěvě našich webových stránek (např. vaši IP adresu a název webových stránek navštívených v poslední době, prohlížeč a operační systém, který používáte, datum a čas přístupu, použitý vyhledávač, název stažených údajů).

Pokud využíváte služby, budeme shromažďovat pouze údaje, které jsou potřeba pro uskutečnění služby. Pokud vás požádáme, abyste poskytli další údaje, je to považováno za dobrovolné oznámení.

Ke zpracování osobních údajů dochází pouze za účelem poskytnutí požadované služby a za účelem ochrany vlastního oprávněného obchodního zájmu.


4. Určení účelu osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje budou obvykle využity k zodpovězení vašich dotazů, k realizaci vaší objednávky nebo k poskytnutí přístupu ke konkrétním informacím nebo nabídkám. Pro udržování vztahů s klienty může být nutné, abychom my nebo společnost poskytující služby, kterou si najímáme, využili tyto osobní údaje k tomu, abychom vás informovali o nabídce produktů nebo abychom provedli online průzkum pro splnění požadavků našich klientů.

Samozřejmě budeme respektovat, pokud nám nebudete chtít přenechat osobní údaje pro udržování vztahů s našimi klienty (zejména pro přímý marketing nebo za účelem průzkumu trhu). Vaše osobní údaje nebudeme prodávat třetím stranám, ani na nich jinak vydělávat.


5. Účelově omezené využití

Osobní údaje poskytnuté vámi online budou shromažďovány, zpracovávány nebo využívány pouze k účelu, o němž jste byli informováni. K zaslání vašich osobních údajů třetím stranám nedojde bez vašeho jednoznačného souhlasu.

Ke shromažďování osobních údajů i jejich zaslání veřejným institucím a orgánům, které jsou oprávněny tyto informace získávat, bude docházet pouze v souladu s příslušnými zákony nebo spíše v případě, že nám k tomu bude soudním rozhodnutím uložena povinnost. Naši zaměstnanci a společnosti poskytující služby, které si najímáme, jsou povinni zachovávat mlčenlivost a dodržovat ustanovení spolkového zákona o ochraně údajů.


6. Vývoz a zpracování údajů mimo Evropské hospodářské společenství

Obvykle nejsou žádné údaje vyváženy do států mimo Evropské hospodářské společenství. Žádné údaje, které jsou zpracovávány, ukládány nebo jinak využívány na webových stránkách společnosti RUAG Ammotec, nejsou tedy zpracovávány, ukládány, ani využívány mimo Evropské hospodářské společenství.


7. Údaje, které budou automaticky shromažďovány při návštěvě našich webových stránek

Při využívání našich webových stránek budou z organizačních a technických důvodů ukládány následující údaje: název webu, který jste navštívili, název prohlížeče, který používáte, a váš operační systém, datum a čas vaší návštěvy, použité vyhledávače, název stažených údajů a vaše IP adresa.


8. Využívání Google Analytics

„Tyto webové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které se uloží ve vašem počítači nebo které umožní analýzu využívání této webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o používání webové stránky budou zpravidla odeslány a uloženy na server společnosti Google v USA. V případě aktivování anonymizace IP na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena.

Celá IP adresa bude odeslána na server společnosti Google v USA pouze ve výjimečných případech, kde bude poté zkrácena. Podle smluvního vztahu s provozovatelem těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace využívat pro vyhodnocení toho, jak používate tyto webové stránky, pro získání zpráv o aktivitách na webu a pro poskytování dalších služeb souvisejících s užíváním webové stránky a internetu provozovateli. IP adresa odeslaná podle Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojována s dalšími údaji společnosti Google. Příslušným nastavením vašeho prohlížeče lze zamezit ukládání souborů cookie; musíme vás však upozornit, že je možné, že nebudete moci využívat veškeré funkce webových stránek. Dále můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování osobních údajů pomocí souborů cookie a údajů souvisejících s využíváním webové stránky (včetně vaší IP adresy) a v jejich zpracovávání společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče na adrese <http: tools.google.com="" dlpage="" gaoptout?hl="de">.“ </http:>

9. Zásuvné moduly YouTube, videa a kanály YouTube

Na svých webových stránkách používáme zásuvné moduly Youtube.de/Youtube.com, které v zastoupení společnosti Google Inc. provozuje společnost YouTube, LLC, Cherry Ave., USA (dále „YouTube“). Tyto zásuvné moduly lze rozpoznat podle jednoho z log YouTube (například bílý symbol Play na červeném pozadí nebo bílý nápis YouTube se slovem Tube na červeném pozadí). Navštívíte-li naše internetové stránky opatřené některým z těchto zásuvných modulů, naváže se přímé spojení se servery společnosti YouTube a na internetové stránce se zobrazí zásuvný modul prostřednictvím oznámení ve Vašem prohlížeči. 

Tímto je serveru YouTube zprostředkována informace, které z našich internetových stránek jste navštívil/a. Pokud jste zároveň přihlášen/a na YouTube nebo na Googlu, YouTube vždy přiřadí tuto informaci k Vašemu uživatelskému účtu na těchto platformách. Při používání zásuvných modulů, například při odkliknutí / stisknutí tlačítka „Přehrání videa“ nebo odeslání komentáře, jsou tyto informace přiřazeny k Vašemu uživatelskému účtu např. na YouTube, čemuž můžete zamezit pouze tak, že se před použitím zásuvných modulů odhlásíte. Z tohoto důvodu nemáme žádný vliv na nakládání s daty, které YouTube pomocí zásuvných modulů shromažďuje, a informujeme Vás proto na základě znalostí, jež máme k dispozici. Informace ke shromažďování a používání dat prostřednictvím platformy, příp. zásuvných modulů naleznete na stránce www.google.de;

Některé z našich webových stránek obsahují funkci vkládání videí na YouTube nebo na některý z námi provozovaných kanálů YouTube. Tato funkce však umožňuje pouze spojení s YouTube. Služba YouTube je nabídka společnosti Google Inc. Chcete-li získat informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich používání společností Google, o svých právech a možnostech nastavení chráněného zákaznického účtu, přečtěte si prosím informace o ochraně osobních dat na YouTube (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ).

10. Cookies

Pokud jste navštívili jednu z našich webových stránek, je možné, že budeme informace na vašem počítači ukládat formou souborů cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které budou vašemu prohlížeči zaslány webovým serverem a budou uloženy na pevném disku vašeho počítače.

Kromě IP adresy nebudou ukládány žádné jiné osobní údaje uživatele. Tyto informace budou využívány k vašemu automatickému rozpoznání, když znovu navštívíte naše webové stránky, a k tomu, aby vám byla usnadněna navigace. Soubory cookie například umožňují přizpůsobit webovou stránku vašim zájmům nebo uložit vaše heslo, takže ho nemusíte znovu zadávat.

Naše webové stránky si můžete samozřejmě také prohlížet bez využívání souborů cookie. Pokud si nepřejete, abychom znovu rozpoznali váš počítač, můžete zabránit ukládání souborů cookie na váš pevný disk nastavením „nepřijmout soubory cookie“ ve svém prohlížeči. Jak to funguje podrobně, zjistíte v pokynech svého prohlížeče. Pokud se rozhodnete soubory cookie nepřijmout, může to vést k omezení funkcí našich nabídek.


11. Newsletter

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na našich webových stránkách, potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Dále potřebujeme informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem dané e-mailové adresy a zda majitel dané e-mailové adresy souhlasí s přijímáním newsletteru. Další údaje nebudou zpracovávány. Svůj souhlas týkající se ukládání svých údajů, svou e-mailovou adresu i využívání této e-mailové adresy k rozesílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat.


12. Děti a mladiství

Osoby mladší 18 let by nám neměly postupovat osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonného opatrovníka. Nevyžadujeme osobní údaje dětí ani mladistvých, neshromažďujeme je ani je neposkytujeme třetím stranám.


13. Bezpečnost

Byla přijata technická a organizační bezpečnostní opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni zaměstnanci a každá osoba odpovědná za zpracování údajů musí dodržovat spolkový zákon o ochraně údajů a další příslušné zákony týkající se ochrany údajů a dále zachovávat mlčenlivost při využívání osobních údajů.

Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně udržována podle technologických vývojových trendů. 


14. Změna našeho kodexu ochrany údajů

V případě potřeby si vyhrazujeme právo na změnu našich bezpečnostních opatření a opatření na ochranu údajů v souladu s technickými vývojovými trendy. V tomto případě budou rovněž upraveny naše informace o ochraně údajů. Všimněte si tedy prosím poslední verze našeho prohlášení o ochraně údajů. 


15. Odkazy

V případě, že využíváte externí odkazy umístěné na našich webových stránkách, nepoužije se prohlášení o ochraně údajů na tyto odkazy. Pokud nabízíme odkazy, zajistíme, aby při umístění odkazu na náš web nedošlo k porušení zákona na druhé webové stránce. Nemáme však žádný vliv na splnění ustanovení o ochraně údajů a bezpečnosti jiných poskytovatelů. Pročtěte si proto prosím prohlášení o ochraně údajů na webových stránkách ostatních poskytovatelů.


16. Právo na zpřístupnění

Můžete si kdykoliv vyžádat informace o ukládaných údajích o své osobě . V případě potřeby prosím pište na adresu: RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Str. 63, 90765 Fürth nebo pošlete e-mail na adresu datenschutz(at)ruag.com.


17. Právo na vyjádření nesouhlasu

Můžete rovněž požadovat odvolání souhlasu se shromažďováním, zpracováváním a využíváním svých osobních údajů. V případě potřeby prosím pište na adresu: RUAG Ammotec GmbH, Kronacher Str. 63, 90765 Fürth nebo pošlete e-mail na adresu datenschutz(at)ruag.com.


18. Souhlas

Pokud jste se přihlásili k odběru jednoho z našich newsletterů nebo jste přijali pravidelné zasílání zajímavých nabídek nebo informací o společnosti RUAG Ammotec prostřednictvím jednoho z našich kontaktních formulářů, udělili jste nám tím souhlas s využíváním své e-mailové adresy pro reklamní účely. Váš souhlas jsme zaznamenali a jsme povinni tento souhlas kdykoliv předložit. Můžete kdykoliv požádat o odvolání souhlasu.


19. Dotazy, podněty, stížnosti

V případě dotazů týkajících se jak našich upozornění na ochranu údajů, tak zpracovávání vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho komisaře pro ochranu údajů: Právní zástupce Costard, úřad pro IT bezpečnost a ochranu údajů, právní zástupce Thomas P. Costard, Bayreuther Straße 11, 90409 Nürnberg, telefon (+49) 911/790 30 34, fax: (+49) 911/790 30 35, e-mail: costard(at)it-rechtsberater.de, web: www.it-rechtsberater.de 

Působí také jako kontaktní osoba pro vaše žádosti o informace, podněty či stížnosti.