GECO Slovník

Uchování masa zvěřiny

O uchování (zušlechťování) masa zvěřiny mluvíme, když je její poškození působením střely minimální,  hodnotíme zde mechanické poškození, kontaminaci nebo tvorbu hematomu.

Zurück zur Liste