GECO Slovník

Poškozování masa zvěřiny

Je poškození masa zvěřiny, které je určeno ke spotřebě. A to z důvodu mechanického poničení, kontaminace nebo tvorby hematomu. Míra poškození zvěřiny je závislá od místa zásahu, použité ráže  a typu střely.

Zurück zur Liste