Krátká prezentace sdružení AFEMS

AFEMS je Sdružení evropských výrobců sportovní munice (Association of the European Manufacturers of Sporting Ammunition). Jedná se o neziskovou organizaci, jež byla založena v roce 1951, aby navázala na práci započatou Mezinárodní úmluvou o munici z roku 1898. AFEMS je celoevropským sdružením. Sdružení staví na principech spolupráce a dialogu, síti svých členů poskytuje fórum, centrum informující o sportovní munici a prostředcích, kterými lze efektivně reagovat na technické, vědecké a legislativní výzvy.

Počet členů sdružení AFEMS se neustále zvyšuje a dnes zahrnuje členy a partnery z téměř všech zemí Evropské unie. Představuje síť výrobců a distributorů munice, součástek, hliněných terčů a přístrojů, z nichž každý se může pochlubit nesmírnými zkušenostmi a dlouhou historií ve svém odvětví, přičemž všichni mají stejný cíl: chránit a podporovat růst činností souvisejících se sportovní municí.

V rychle se měnícím podnikatelském prostředí je sdružení AFEMS v dobré pozici, aby mohlo reagovat na množství výzev, kterým naše odvětví čelí. Sdružení AFEMS je vnímáno jako jediný mluvčí a zástupce celého evropského odvětví munice. A sdružení AFEMS rovněž aktivně spolupracuje s Evropskou komisí a Evropským parlamentem, aby ovlivnilo návrhy a implementaci legislativy týkající se výroby, klasifikace a distribuce souvisejících produktů.

Sdružení AFEMS je také považováno za hlavní centrum, jehož prostřednictvím mohou jeho členové získávat informace, vyměňovat si poznatky a spolupracovat při řešení technických, vědeckých a legislativních překážek.

Posílení dialogu a spolupráce mezi členy a zastupování jejich zájmů u příslušných rozhodovacích orgánů je tudíž jasnou prioritou sdružení AFEMS.

www.afems.org